Selecteer een pagina

vaardigheden en talenten

Wat kun je bij Ditta verwachten?

 

nieuwsgierig naar mijn werkwijze?
scroll of klik rechts en ontdek

Afstemming

Als je een sessie boekt wat kun je dan verwachten
Ik werk altijd in afstemming met jou. Het is jouw cadeau aan jezelf. Het gaat daarbij om jou en niet om mij. Ik zet mijn nieuwsgierigheid in, om samen te ontdekken waar je aandacht naar uit gaat.

Zo onderzoeken we bijvoorbeeld een thema dat nu in je leven aan de orde is.
Kan je het zelf niet verwoorden kunnen we zicht krijgen op het onderliggende thema’s.

Er zijn in jouw energieveld altijd de fluisteringen van de ziel. Dat geeft aan wat nu aandacht mag krijgen. Soms is dat anders dan waar je mentaal op gekomen was. Ik stem altijd af wat past en werk met wat je aankunt.

Elke ontmoeting brengt je inzichten. Je krijgt helderheid op het meanderende pad van je zielsleven. Je krijgt zicht op welke beweging die je mag maken.
Dat kan leiden tot inzichten én het helen van oude stukken.

In mijn werk komen intuïtief mijn vaardigheden en skills naar boven
Wat kan je verwachten dat er langs komt omschrijf ik hieronder. Onderstaande is niet volgordelijk en is een deel van wat ik uit het leven in mijn rugzak heb meegekregen, om aansluitend op wat jou past, in te zetten.

We bewegen voorbij de vorm

Transformatie betekent dat je voorbij de ‘form’ mag gaan.
Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al krijg.
Als je bij mij komt dan wil je iets in beweging brengen.
Of dat de moeite waard is om die bewegin te maken, of wat juist deze beweging tegenhoudt, dat is wat ik samen met je onderzoek

We staan stil bij wat er in dit moment je aandacht vraagt.
Waar sta je nu?
Wat is er geraakt?
Waar wil je in groeien?
Waar baal je van?
Het mag alles zijn.
Iets wat raakt of iets wat juist heel mooi is.
Alles is informatie wat je verder zal brengen
Ik sta naast je en mijn intentie is beweging te creëeren voor bij wat gangbaar is, richting wat nu nodig is.

In contact met je kern

 Iik leef vanuit de filosofie dat alles in jou en mij al aanwezig is. Ik zie het als een zaadje dat geplant wordt en de juiste voedingsbodem en voeding nodig heeft. Het zaadje weet onbewust wat het dan moet doen. Het ene zaadje groeit uit tot een appelboom en heeft tijd nodig om die boom te worden. Het andere zaadje wordt een krop sla, wat veel sneller tot het oogsten leidt.

Ik zie mijn werk als het zetten van een gebroken been.
De arts heelt dat bot niet. Dat doet het lichaam zelf. Al die wijsheid is aanwezig. Ik ben als de arts. Ik zorg voor een context waarin jouw heling kan plaatsvinden.

Reading

In een reading creëer ik een veilige ruimte waarin jouw spirit en je persoon hun fluisteringen met mij kunnen delen.
Ik krijg hierin van alles door.
Dat zijn soms beelden.
Soms is het een ‘weten’.
Het kan een zin of een woord zijn, wat helder horen is,

Beschermengelen of gidsen kunnen naar voren komen. Ook je totemdier kan ik vragen zich te laten zien.
We kunnen ‘kijken’ naar je wortels, je oorsprong, je levensstroom en hoe je ontwikkelt.
Ik deel zo objectief mogelijk wat ik ervaar.

Wat reflecteren samen vervolgens op wat er langs komt.
Heb je tussen door een vraag, voel je iets? Dan is daar in het moment zeker ruimte voor.
Sterker nog het versterkt het proces.

Tijden een reading ontstaat naast inzichten vaak ruimte voor healing.

Healing

Je lichaam brengt je overal. Je lichaam beperkt je ook. Weerstand of andere ‘informatie kan naar boven komen. Ik zet energie in zodat jouw cellen in je lijf weer kunnen herinneren wie ze zijn. Dat is heling. Je lichaam werkt dan weer uit kracht ipv onmacht voor jou.

Ik werk met de aanwezige energie. Ik breng dat in contact met het energetisch veld wat jij uitstraalt.  Alles is energie en alles is opgebouwd uit frequenties. Ook jouw lichaam.  Soms is je energetisch bio systeem niet volledig in balans. Als ik daar informatie over ontvang kan ik daar mijn energetische handen inzetten. Dit doe ik niet door je aan te raken. Dit doe ik door om jou heen mijn handen het werk te laten doen. Als ik ingegeven krijg dat een aanraking kan ondersteunen, vraag ik altijd eerst toestemming. Dat doe ik sowieso regelmatig, toestemming vragen.

Vanuit traumawerk weet ik dat kleine stapjes je verder brengen dan een te grote stap die ineens een extra blokkade kan opwerpen. Ik deel wat ik zie, voel en ervaar en check bij jou hoe het voor jou is en of het draaglijk is.

Naast het inzetten van mijn handen werk ik ook met de Healy. Een quantum sensor en bioresonancie apparaat. Deze kan jouw veld scannen en ontdekken wat niet volledig in balans is. Het kan vervolgens ook die frequenties genererend die nodig zijn om de balans gericht op je welzijn, te herstellen. Deze scan geeft je aanvullende informatie en woorden die je op je pad verder helpen. De frequenties herinneren je bio systeem op de diepere lagen waar je zelf met je bewustzijn en hard affirmeren geen verschil in hebt weten te maken.

Reflectie/ coaching

Ik houd van praktisch. “Hoe dan?” is de meest gestelde vraag.
Wat kun je concreet doen? Daar staan we als vanzelfsprekend bij stil.
We reflecteren op jouw thema. We kunnen met coaching starten en dat kan al je verder brengen. We kunnen met reading en healing starten, ook dan is het fijn een en ander concreet te maken. We reflecteren en bespreken wat je in je leven anders kan doen. Via reflectie en coaching maak ik met jou concreet wat specifiek bij jou past, zodat je met veel plezier en zin de sessie verlaat. Zodat je ook weet waar je in verder kunt. Hoe en waarin je een volgende stap kunt zetten.

Schaduwwerk

Onderdeel van de reflectie en coaching noem ik graag het schaduwwerk. In je leven heb je ervaringen opgedaan waardoor bepaalde facetten, talenten, van jou niet goed uitkwamen. Volwassenen hadden daar moeite mee. Met jouw talenten. Het kwam ze toen niet uit.  In het hier en nu ervaar je dit mogelijk nog steeds?

Onbewust stop je bepaalde talenten als een bal onderwater.
Je drukt deze als bescherming steeds weg.
Nu zul je vast merken dat bepaalde thema’s terugkomen.
Of bepaalde ervaringen op een of anderen manier zich herhalen.
Wat is dat? Dit noemen we schaduwwerk. We kijken naar bepaalde onbewuste keuzes die je als persoon gemaakt hebt in lastige situaties
1. wat heeft je doen besluiten om beschermingspatronen in te zetten
2. wat voor gedachen en overtuigingen zijn daarmee gemoeid (geweest)
3. welk talent kon er niet zijn.

Dit schaduwwerk is mooi omdat je facetten, talenten en kwaliteiten van jezelf naar boven krijgt die heeeel graag weer in je leven een rol willen vervullen. Dat is heel zijn. Dat jij volledig jezelf kunt zijn, het leven vol kunt leven. En in het oog van welke storm kunt staan.

Embodiement

Werken met mij brengt je inzichten, transformatie én embodiement. Je lichaam is het belangrijkste vertuig door je leven heen. Oude patronen die je beschermen zitten in je lijf. Je lichaam kent vele beschermingsvormen. Dat is door het geoefende oog te zien. Ik zie dat, ik benoem dat. Mijn training over trauma brengt veel helderheid over het belang van het lichaam.  Soms geef je gas en toch ervaar je een rem. Kom je niet voldoende verder. Hoe kan dat? Dat zit in de beschermingsmechanismen van je lichaam.

Iedereen heeft bepaalde voorkeuren en beschermingsmechanismen die via het gedrag zichtbaar zijn. Conditional Tendency noemen ze dat. Zo herken je vast dat een schuchter persoon meer timide is en zijn lichaam klein en op de achtergrond houdt. Terwijl een arrogant iemand (wat ook een bescherming is) prominent met zijn lichaam aanwezig is.

Ik heb oog voor hoe je bescherming in je lichaam vorm krijgt. Om vervolgens je lichaam te laten voelen en ervaren hoe het in vrijheid en ruimte kan bewegen. Hoe je present kan zijn in het hier en nu. HOe je in het oog van welke storm dan ook kunt staan. Zodat je steeds weer rust en ruimte ervaart om volledig jezelf te zijn.
Op dit vlak, zet ik altijd in afstemming met jou  sensomotorische oefeningen en soms ook meditaties in.

Zielen imprint

Vanuit verschillende ‘viewports’ kijk ik naar wat je hier te doen hebt. Geef ik ondertiteling bij je leven. Zo werk ik met de energie van Mayakalender. Sinds 2014 ben ik hierin aan het verdiepen en later is daar Human Design en beetje astrologie bijgekomen. In de kern zie ik telkens dat het op hetzelfde neer komt.

Mooi is om een en ander te combineren. Zo ziet ieder mens jou op zijn eigen manier, en ook is er stuk gemeenschappelijk wat ze over jou zouden zeggen als je het ze zou vragen. Zo is dat ook voor deze imprints.
Het schaduw werk en reading kan verdieping geven op jouw talenten en blokkades en je verder in beweging brengen. Ik kan ook naar je geboorte imprint kijken, om terugkerende thema’s te verhelderen.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God.

Your playing small does not serve the world.

There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Marian Williamson of Nelson Mandela

“Met haar vermogen om in mijn antwoorden tussen de regels door te luisteren en daarbij respectvol te blijven naar mij als persoon, wist Ditta mij nieuwe en meer passende inzichten te geven”

Lilian van Avesaath

Waarom Ditta?

Onvoorwaardelijk

In onvoorwaardelijke aanwezigheid geeft Ditta ruimte aan wat zich aandient

Nieuwsgierig

Verbonden met wat nog niet gezien is, ontdek je met Ditta de schoonheid in elke ervaring.

Aandacht

Echte aandacht overstijgt jouw denken.  Als het hart mag leiden wordt het denken wat volgt functioneel

 

 

Al mijn hele leven ben ik nieuwsgierig. Naar wie ik ben en wie ik mag zijn. Dit bracht me op een mijn zoektocht naar hoe het leven werkt. Steeds weer op zoek naar het volgende puzzelstukje.

Ik voel keer op keer dat ik dat ook mag delen. Het start bij mijzelf en is er vervolgens ook voor anderen. Ik heb een oog  voor mensen. Oog voor het contrast van ervaringen en dat elke ervaring rijkdom in zich heeft: Mensen die verpieteren, mensen die succesvol worden. In de verhalen zie ik de keerzijde en de schoonheid die in ieder aanwezig is.

Mijn pad is het pad waarin mijn ziel steeds meer in dit individu kristaliseert. Het werd concreet toen ik besefte dat ik in de reflectie van mijn ervaringen buiten mezelf bezig was met alles te willen verbeteren, veranderen, optimaliseren. Met dit besef kon het zoeken, het bewegen buiten mijzelf stoppen. Toen ontstond ruimte. Voor het echte ontvangen.

Het doorzien van de universele wetten plus het omarmen van mijn rol daarbinnen brengt me ruimte en rust én beweging die anders is dan we ooit dachten hoe het moest zijn.

Het brengt me het besef dat Schitteren ieders opdracht is en dat we in een verandering van tijdperk een rol te vervullen hebben!

Testimonials

“Ditta je liet me heel helder ontdekken dat ik mijn eigen weg te volgen heb.” – Karin

“Ik stond in de twijfelstand. In ons gesprek voelde ik dat ik de weg tot zelfstandige kon bewandelen.”
– Ginny

“Jouw concrete handvatten, metaforen en beelden zijn zo verhelderend!” – Odette