Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-10-2019.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen overeenkomstig de nieuwe wet op de Privacy de zogenaamde AVG welke geldig is vanaf 25-05-2018. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website en diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en diensten van Ditta.eu. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Ditta.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking persoonsgegevens door Ditta.eu

Ditta.eu kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Ditta.eu bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. We vragen je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor kunnen we jouw verzoeken beantwoorden en je optimaal van dienst zijn dan wel informeren. Ditta.eu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Ditta.eu gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Ditta.eu de contactgegevens toe aan de lijst van ‘nieuwsbrieflezers’. Hoewel wij geen periodieke nieuwsbrief versturen, versturen wij wel relevante artikelen, informatie over diensten en/of producten van Ditta.eu en aanverwante zaken. De frequentie is variabel. Het kan dus zijn dat je een paar weken opvolgend een mailreeks ontvangt, zoals de e-cursus, en vervolgens wat minder frequent van ons hoort. Iedere mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Wij verstrekken geen abonneebestanden aan derden.

Bezoekersgegevens: op de website van Ditta.eu (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: Ditta.eu gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Ditta.eu kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Ditta.eu deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Ditta.eu correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Ditta.eu een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ditta.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Ditta.eu jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Ditta.eu de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Ditta.eu maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

Ditta.eu maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

Ditta.eu maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Ditta.eu inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Ditta.eu de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Ditta.eu heeft hier geen invloed op. Ditta.eu heeft Google geen toestemming gegeven om de via Ditta.eu verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ditta.eu draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ditta.eu bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Ditta.eu jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Ditta.eu jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coachkrijgtklanten.nl. Ditta.eu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ditta.eu neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ditta.eu heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Ditta.eu of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ditta.eu verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Ditta.eu via info@ditta.eu

Ditta.eu. is een website van Schitter in Grootsheid en is als volgt te bereiken:
Adres: Fellowshiplaan 23, 2631 ML Nootdorp
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 27285758
Telefoon: 015-2579943
E-mailadres: info@ditta.eu

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ditta.eu, verzoekt Ditta.eu je om zo snel mogelijk contact met Ditta.eu op te nemen via info@coachkrijgtklanten.nl. Ditta.eu zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Ditta.eu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookieverklaring. Lees daarom regelmatig de privacy- en cookieverklaring voor een update.