Selecteer een pagina

herken je de taal van je lichaam?

door 22 dec 21

Herken je de taal van je lichaam?

oh er is zoveel wat ik wil schrijven, in reactie op wat ik om mij heen zie.
en ik doe het niet

Ik mag dan weer voelen
Observeren wat er speelt
Waarom zou ik dit willen schrijven
Wat triggert dat in mij
Ik voel
ik richt mijn aandacht naar binnen
Ik luister naar wat het lijf te vertellen heeft
Ik ‘hoor’ dat ik mensen wil behoeden
Ik hoor ook dat dat niet mijn taak is
Mijn hart fluistert
Het zegt ontspan
Het laat me ‘weten’ dat ieder zijn eigen zielenpad heeft
met tegenslagen en mooie ervaringen
Ik kan wel er zijn voor mensen die dat willen
Die hun eigen worsteling willen ondertitelen.
Ik mag op uitnodiging in beweging komen.
Tot die tijd…
mag ik lekker spelen
mag ik lekker zijn
mag ik genieten van koekjes bakken
mag ik lekker dat kind in mij de ruimte geven
terwijl ik dit schrijf ‘zie’ ik haar springen, juichen van geluk
Ditta heeft het gehoord. Ze is blij!
Het lichaam spreekt!
Herken je de taal van jouw lichaam?
Hug

Ditta

Wil je eens stil staan hierbij, dat iemand naar jou luistert en gaat kijken wat er door de barsten van het leven heen wil schitteren?
Voel je welkom:  plan een gratis moment met mij in.

Ditta

#krachtvanik
06-22779116

“Ons lichaam is wijzer dan ons hoofd” – Ditta van Vark-Beun